Mây thẻ: An táng Nữ tu Phan Thị Thoa

Nữ tu Anê Phan Thị Thoa

Cáo phó Nữ tu Anê Phan Thị Thoa

Nữ tu Anê Phan Thị Thoa - Hội Dòng MTG Phát Diệm, sinh ngày 14-7-1986 tại Ninh Bình. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 6h30, Thứ Tư ngày 21-7-2021 tại tu viện Nhà Mẹ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày