Mây thẻ: an táng Nữ tu Phạm Thị Thanh

Nữ tu Maria Phạm Thị Thanh

Cáo phó Nữ tu Maria Phạm Thị Thanh

Nữ tu Maria Phạm Thị Thanh sinh ngày 3-3-1944 tại giáo xứ Liên Thượng, giáo phận Bùi Chu đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 11h, ngày 30-4-2021...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày