Mây thẻ: an táng nữ tu Phạm Thị Tám

nữ tu Maria Phạm Thị Tám

Cáo phó nữ tu Maria Phạm Thị Tám

Nữ tu Maria Phạm Thị Tám đã được Chúa gọi về lúc 19h30 phút, thứ Tư ngày 1-4-2020 hưởng dương 50 tuổi, tu dòng 18 năm

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày