Mây thẻ: an táng nữ tu Phạm Thị Hằng

Nữ tu Maria Phạm Thị Hằng

Cáo phó: Nữ tu Maria Phạm Thị Hằng

“Hỡi đầy tớ trung tín và khôn ngoan, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi.” (x.Mt 25, 23) AI TÍN Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, Hội dòng Đa Minh Tam...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày