Mây thẻ: An táng Nữ tu Nguyễn Thị Thủy

Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Thủy

Cáo phó: Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Thủy

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre ĐT: (0275) 3 875 146 – (0275) 3 692 855 Email: caimonmtg@gmail.com “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.(Lc...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa thứ Hai ngày 27-9-2021

Người nhỏ nhất (27.9.2021 – Thứ Hai Tuần 26 TN - Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục) Lời Chúa: Lc 9, 46-50 Khi ấy, các môn...