Mây thẻ: An táng Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀNG

NGUYỄN THỊ ĐÀNG

An táng Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀNG

Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀNG, Sinh ngày 22. 09. 1927 Tại Họ Đạo Rạch Vồn – Trà Vinh Đã được Chúa gọi về tại Nhà Mẹ Hội Dòng,lúc 11 giờ 10 ngày 23 tháng 05 năm 2018 Khấn...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày