Trang nhà mây thẻ An táng Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀNG

Mây thẻ: An táng Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀNG

NGUYỄN THỊ ĐÀNG

An táng Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀNG

Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀNG, Sinh ngày 22. 09. 1927 Tại Họ Đạo Rạch Vồn – Trà Vinh Đã được Chúa gọi về tại Nhà Mẹ Hội Dòng,lúc 11 giờ 10 ngày 23 tháng 05 năm 2018 Khấn...

Tin/ bài mới đăng

Các mẫu hang đá đẹp để trang trí Giáng Sinh

Các mẫu hang đá đẹp để trang trí Giáng Sinh

Tổng hợp các mẫu Hang Đá đẹp Lung Linh, Các mẫu Trang Trí Hang Đá Noel https://www.youtube.com/watch?v=drI0XZ7nFeM https://www.youtube.com/watch?v=7Nqj7iHgVzo ...

Top Video

Xem nhiều trong ngày