Mây thẻ: an táng nữ tu chu thị ngân

Thánh lễ an táng nữ tu Maria Chu Thị Ngân

Nghi thức Tẩm liệm, Nhập quan và Thánh lễ đưa chân Sơ Maria Chu...

Trong bầu khí kẻ ở người đi, sự chia ly biền biệt đến mức phải đợi đến đời sau mới lại có thể gặp nhau. Hôm nay vào lúc 8g00, tại Hội Dòng nữ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày