Mây thẻ: An Táng Nữ tu Bénigna Mađalêna Nguyễn Thị Luyến

An Táng Nữ tu Bénigna Mađalêna Nguyễn Thị Luyến

Thánh Lễ An Táng Nữ tu Bénigna Mađalêna Nguyễn Thị Luyến

Nữ tu M. BÉNIGNA MAĐALÊNA NGUYỄN THỊ LUYẾN Sinh ngày 12/12/1949 tại Hà Úc – Thừa Thiên Huế Khấn lần đầu ngày 01/07/1969. Khấn trọn đời ngày 29/06/1975 Đã được Chúa gọi về vào lúc 6g40, ngày...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày