Mây thẻ: an táng Maria Trần Thị Tin

Lễ an táng nữ tu Maria Trần Thị Tin

Lễ an táng nữ tu Maria Trần Thị Tin ngày 8-10-2020

Dòng nữ Đaminh Gò Vấp: Lễ an táng nữ tu Maria Trần Thị Tin ngày 8-10-2020 WGPSG -- “Nữ tu Maria Trần Thị Tin luôn ‘tin’ và tín thác vào lòng thương xót của Chúa”,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày