Mây thẻ: an táng ĐGM Dương Minh Chương

an táng ĐGM Dương Minh Chương

Chuẩn bị lễ an táng ĐGM Dương Minh Chương, Hong Kong

Đức Cha Micae Dương Minh Chương (Michael Yeung Ming-Cheung), cố GM Hong Kong, sẽ được an táng trọng thể ngày 11-1-2019 tại Nhà Thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm của giáo phận, và...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày