Mây thẻ: an táng cha TRƯƠNG TRUNG HƯNG

CHA GIUSE TRƯƠNG TRUNG HƯNG

Cáo Phó: CHA GIUSE TRƯƠNG TRUNG HƯNG

CÁO PHÓ “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2) Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo: CHA CỐ GIUSE TRƯƠNG TRUNG...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày