Mây thẻ: an táng cha Trần Minh Tiến

Thánh lễ an táng Cha Micae Trần Minh Tiến

Thánh lễ an táng Cha Micae Trần Minh Tiến

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người” (Tv 103,2) Thánh lễ an táng Cha cố Micae Trần Minh Tiến được cử hành cách long trọng lúc 9h00...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày