Mây thẻ: an táng Cha Phêrô NGUYỄN HỮU ĐĂNG

Cha Phêrô NGUYỄN HỮU ĐĂNG

Cáo phó: Cha Phêrô NGUYỄN HỮU ĐĂNG

Trong Niềm Tin Vào Chúa Kitô Phục Sinh TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG THÀNH KÍNH BÁO TIN Cha Phêrô NGUYỄN HỮU ĐĂNG Sinh năm 1930, tại Ba Làng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Ngài nguyên là Linh mục...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày