Mây thẻ: an táng Cha Phêrô Nguyễn Cấp

Cha Phêrô Nguyễn Cấp

Cáo phó Cha Phêrô Nguyễn Cấp

Cha PHÊRÔ NGUYỄN CẤP CHÁNH XỨ GIÁO XỨ CHỢ MỚI Sinh ngày : 04 tháng 08 năm 1944 Tại : Thắng Tam, Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu 1959 – 1964 : Học Tiểu Chủng viện Làng Sông 1964 –...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày