Mây thẻ: an táng Cha Phaolô Nguyễn Chí Thiện

Thánh lễ an táng cha Phaolô Nguyễn Chí Thiện

ảnh: Thánh lễ an táng cha Phaolô Nguyễn Chí Thiện

Vào lúc 09h30, ngày 23/06/2019, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận, đã chủ sự trong Thánh lễ an táng cho Phaolô tại Giáo xứ Đồng Tiến. Hiệp dâng thánh lễ...
Cha Phaolô Nguyễn Chí Thiện

Thánh lễ an táng Cha Phaolô Nguyễn Chí Thiện

LINH MỤC PHAOLÔ NGUYỄN CHÍ THIỆN Sinh ngày 10 tháng 12 năm 1970 Tại Giáo xứ Minh Tú, Giáo hạt Minh Cầm, Giáo phận Hà Tĩnh (xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình). Cha đã...
Cha Phaolô Nguyễn Chí Thiện

Cáo phó Cha Phaolô Nguyễn Chí Thiện

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). CÁO PHÓ Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh, Tòa Giám...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày