Mây thẻ: An táng Cha Nguyễn Minh Sánh

An táng Cha Matthêu Nguyễn Minh Sánh

GP Vĩnh Long: An táng Cha Matthêu Nguyễn Minh Sánh

GIÁO PHẬN VĨNH LONG : THÁNH LỄ AN TÁNG CHO VỊ MỤC TỬ GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT “Một điểm son nơi Cha Matthêu đó là lòng bác ái, lòng thương xót. Đặc biệt đối với...
Cha Matthêu Nguyễn Minh Sánh

Cáo phó: Cha Matthêu Nguyễn Minh Sánh

TOÀ GIÁM MỤC VĨNH LONG 103 đường 3 tháng 2 Vĩnh Long, Việt Nam CÁO PHÓ Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh, Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng báo tin : CHA MATTHÊU NGUYỄN...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày