Mây thẻ: An táng cha Ngô Kim Trạng

Thánh Lễ An Táng Cha Antôn Ngô Kim Trạngvideo

Thánh Lễ An Táng Cha Antôn Ngô Kim Trạng 23-10-2020

Thánh lễ an táng Cha Cố Antôn Ngô Kim Trạng vào lúc 08h00 sáng thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020. Do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám Mục giáo...
Tin buồn công giáo

Cáo phó: Cha Antôn Ngô Kim Trạng

CÁO PHÓ - Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, Toà Giám mục Phú Cường kính báo: CHA CỐ ANTÔN NGÔ KIM TRẠNG - Qua đời: vào lúc 01h00 sáng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày