Mây thẻ: an táng Cha Luca Nguyễn Hữu Kỳ

Cha LUCA NGUYỄN HUY KỲ

Cáo phó: Cha Luca Nguyễn Huy Kỳ

Văn Phòng Tòa Giám Mục Qui Nhơn thông báo Cha LUCA NGUYỄN HUY KỲ Vừa mới qua đời lúc 11:20 ngày 26.06.2021 tại nhà hưu dưỡng Cha LUCA NGUYỄN HUY KỲ Sinh ngày : 12 tháng 12 năm...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày