Mây thẻ: an táng cha Lê Nguyên Hoà

Tin buồn công giáo

Cáo phó Cha Grêgôriô Lê Nguyên Hoà

Cáo phó: Linh mục Grêgôriô Lê Nguyên Hoà TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang ----ooo---- Mỹ Tho, ngày 24.12.2021 CÁO PHÓ TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA PHỤC SINH Toà Giám Mục Mỹ Tho trân...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày