Mây thẻ: An táng Cha Giuse Trần Ngọc Thao

Thánh lễ an táng cha Giuse Trần Ngọc Thaovideo

Trục tiếp Thánh lễ an táng cha Giuse Trần Ngọc Thao

Cha Giuse Trần Ngọc Thao, DCCT được Chúa gọi về lúc 5:05 ngày 05.06.2021 tại tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Thánh lễ an táng cha Giuse Trần Ngọc Thao vào lúc 6h00,...
Cáo phó Cha Cha Giuse Trần Ngọc Thao

Cáo phó Cha Giuse Trần Ngọc Thao

Cha Giuse Trần Ngọc Thao, DCCT vừa được Chúa gọi về lúc 5:05 ngày 05.06.2021 tại tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Cha Giuse sinh ngày 24.04.1935 Khấn Dòng: 15.08.1954 Lãnh sứ vụ linh mục:...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày