Mây thẻ: an táng Cha Giuse Trần Mạnh Cường

CÁO PHÓ Linh mục Giuse Trần Mạnh Cường

Cáo phó Cha Giuse Trần Mạnh Cường

“Ta là sự sống lại và là sự sống Ai tin Ta sẽ được sống đời đời” (Ga 11: 25) CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột, Cùng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày