Mây thẻ: an táng cha Giuse Mai Đức Vinh

Đức ông Giuse Mai Đức Vinh

Cáo Phó: Đức ông Giuse Mai Đức Vinh

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.” (Ga 11, 25) CÁO PHÓ Trong niềm thương tiếc, Giáo Xứ Việt Nam Paris xin...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày