Mây thẻ: an táng Cha DƯƠNG THÀNH THĂM

Thánh lễ an táng Cha Stêphanô Dương Thành Thămvideo

Thánh lễ an táng Cha Stêphanô Dương Thành Thăm

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA STÊPHANÔ DƯƠNG THÀNH THĂM 9 giờ 40, ngày 01.07.2021, cha Stêphanô Dương Thành Thăm đã từ trần tại nhà hưu dưỡng Tòa Giám mục Qui Nhơn. Thi hài cha được...
Cha STÊPHANÔ DƯƠNG THÀNH THĂM

Cáo phó: Cha STÊPHANÔ DƯƠNG THÀNH THĂM

Văn Phòng Tòa Giám Mục Qui Nhơn thông báo Cha STÊPHANÔ DƯƠNG THÀNH THĂM Vừa qua đời lúc 09:40 ngày 01.07.2021 tại nhà hưu dưỡng Cha STÊPHANÔ DƯƠNG THÀNH THĂM Sinh ngày : 26 tháng 12 năm 1945 Tại...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày