Mây thẻ: AlleluiAllelui

Alleluia pdf

Alleluia Chúa Nhật 24

Alleluia Chúa Nhật 24 - Thái Nguyên Alleluia Chua Nhat 24

Alleluia Chúa Nhật 19

Alleluia Chúa Nhật 19 - Thái Nguyên Alleluia Chua Nhat 19
Alleluia pdf

Alleluia Chúa Nhật 18

Alleluia Chúa Nhật 18 - Thái Nguyên Alleluia Chua Nhat 18

Xướng alleluia pdf

TXướng alleluia pdf Xuong Alleluia

Câu xướng Chúa nhật 5 mùa chay

Câu xướng Chúa nhật 5 mùa chay - Thái Nguyên: Chúa đã phán rằng: Ai phụng sự ta, hay theo ta. Và ta ở đâu kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở cùng Cau xuong...

Câu xướng Chúa Nhật 1 Mùa Chay

Câu xướng Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Thái Nguyên Alleluia Chua Nhat 1 Mua Chay

Alleluia Chúa Nhật 5

Alleluia Chúa Nhật 5 pdf - Thái Nguyên Alleluia Chua Nhat 5

Alleluia Chúa Nhật 2 Thường Niên

Alleluia Chúa Nhật 2 Thường Niên - Thái Nguyên Alleluia Chua Nhat 2 Thuong nien

Alleluia Chúa Nhật 16 Thường Niên

Alleluia, alleluia. Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có lời ban sự sống ngàn thu. Alleluia, alleluia. Alleluia Chua Nhat 16

Alleluia Chúa Nhật 15

Alleluia, alleluia Chúa phán rằng: Lời Cha la chân lý, lời ban niềm vui sống, xin Ngài thánh hoá chúng trong sự thật. Alleluia, alleluia Alleluia Chua Nhat 14

Alleluia Chúa Nhật 12 TN

Alleluia, alleluia: Chúa phán rằng: Lời Cha là chân lý, lời ban niềm vui sống, xin Ngài thánh hóa chúng trong sự thật. Alleluia, alleluia Alleluia Chua Nhat 12 Thuong Nien

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày