Mây thẻ: Alleluia lễ Thánh Tâm

Alleluia Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Alleluia, Alleluia. Chúa phán: Hỡi ai khó nhọc và gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta. Này đây Ta sẽ bổ sức cho các ngươi. Alleluia, Alleluia Alleluia Le Thanh Tam

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày