Mây thẻ: Alleluia Chúa về trời

Alleluia Lễ Thăng Thiên

Alleluia, Alleluia. Này đây Chúa phán: Các con hãy đi giảng dậy muôn dân, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tợn thế. Alleluia, Alleluia alleluia Le Thang Thien

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày