Trang nhà mây thẻ Alleluia Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Mây thẻ: Alleluia Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

lời chúa

Lời Chúa ngày 5/1/2020 – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Ngôi sao dẫn đường (05.01.2020 – Chúa Nhật - Chúa Hiển Linh) Lời Chúa: Mt 2, 1-12 Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh...

Alleluia Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Alleluia Chua Nhat Le Hien Linh Alleluia Alleluia. Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở Đông Phương. Và chúng tôi đã đến để triều bái người. Alleluia Alleluia

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày