Mây thẻ: Alleluia Chúa Nhật 25

Alleluia Chúa Nhật 25

Alleluia, alleluia. Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia, alleluia. Alleluia Chua Nhat 25

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày