Mây thẻ: Alleluia Chúa Nhật 23

Alleluia Chúa Nhật 23

Alleluia, alleluia. Chúa phán: Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy đã nghe biết ở nơi Cha Thầy, thì thầy đã cho các con được biết. Alleluia, alleluia....

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày