Mây thẻ: Alleluia Chúa Nhật 17

Alleluia Chúa Nhật 17 pdf

Alleluia Chúa Nhật 17 pdf Alleluia Chua Nhat 17

Alleluia Chúa Nhật 17 Thường Niên

Alleluia, alleluia. Lời Chúa tồn tại mãi đến muôn đời chẳng phai, đó là lời Tin Mừng đã loan báo cho anh em. Alleluia, alleluia Alleluia Chua Nhat 17

Vào Nhà Chúa – Minh Tâm

Hân hoan bước vào nhà chúa, Hân hoan bước vào nhà Chúa, một niềm tin son sắt không ngơi, tình thân thương hiệp nhất muôn lòng với bao hy vọng Vao Nha Chua - Minh...

Alleluia Chúa Nhật 17 Thường Niên

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Chúc tụng Đức Vua đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia

Thánh Vịnh 137 PDF – Thái Nguyên

Thanh Vinh 137 pdf Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, vì ngài đã nghe tiếng con kêu. Đàn ca kính Chúa giữa chư vị Thiên Thần, hướng về đền thánh con phủ phục kính...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày