Mây thẻ: Alfredo Magarotto

GIÁM MỤC QUA ĐỜI VÌ CORONAVIRUS TRONG THÁNG GIÊNG 2021

16 giám mục qua đời vì Coronavirus trong tháng 1-2021

16 GIÁM MỤC QUA ĐỜI VÌ CORONAVIRUS TRONG THÁNG GIÊNG 2021 Theo trang mạng Sismografo ở Roma, trong tháng Giêng vừa qua, có ít là 2 hồng y và 25 giám mục trong Giáo hội...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày