Mây thẻ: Albuquerque (New Mexico); Cincinnati

Tỉnh Dòng Phanxicô

6 Tỉnh Dòng Phanxicô được gộp thành 1 tại Mỹ

6 tỉnh dòng Phanxicô (OFM) tại Hoa Kỳ sẽ được gộp thành một tỉnh dòng duy nhất trong những năm tới đây. Dự án này được thông báo hôm 30-5-2018 sau khi các tu sĩ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày