Mây thẻ: 35 – 10

lời chúa

Lời Chúa ngày 4-12-2021 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Vọng

Chạnh lòng thương (04.12.2021 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 9, 35 – 10, 1.5a.6-8 Ðức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày