Mây thẻ: 117 vị Thánh Tử Đạo việt Nam

nhiều Thánh Tử Đạo Việt Nam

Bùi Chu – Nam Định, quê hương của nhiều Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ngày 19.6.1988, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong 117 Chân phước tử vì đạo tại Việt Nam lên hàng Hiển thánh. Trong số này, có đến 32 vị thánh có sinh...
video

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thánh Lễ Khai mạc năm thánh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, kỷ niệm 30 năm phong thánh cho 117 vị Thánh Tử Đạo việt Nam : 1988-2018

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày