Mây thẻ: 1 – 19

lời chúa

Lời Chúa ngày 2-4-2021 – Thứ Sáu Tuần Thánh

Thế là đã hoàn tất (02.4.2021 – Thứ Sáu Tuần Thánh) Lời Chúa: Ga 18,1 – 19,42 Khi ấy, Đức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối Kítrôn. Ở đó, có...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày