Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống-Năm B – Lm Trầm Phúc

Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống-Năm B_Lm Trầm Phúc
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B

Lời Chúa: Ga 20,19-23

Thánh Luca tường thuật việc Chúa Thánh Thần hiện xuống trong sách Tông Vụ một cách tỉ mỉ ngày lễ Ngũ Tuần đang lúc thánh Gioan chỉ nói đến trong sách Tin Mừng của Ngài rằng Chúa Giêsu trao ban Thánh Thần ngay khi sống lại.

Thánh Gioan chỉ nói ngắn gọn là Chúa hiện ra, thổi hơi trên các môn đệ và ban quyền tha tội và không thêm gì khác. Thánh Luca tường thuật một cách cặn kẽ cuộc hiện xuống trên các môn đệ ngày lễ Ngũ Tuần và cho biết chi tiết bài giảng đầu tiên của thánh Phêrô và ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần trên các môn đệ ngay lúc đó.

Thánh Gioan chỉ nhấn mạnh đến việc ban Thánh Thần và quyền tha tội mà thôi. Thánh Luca muốn nói đến việc Chúa Thánh Thần hiện xuống như ngày khai sinh của Giáo Hội, và cả quyền Tông Vụ, thánh sử xem như Chúa Thánh Thần hoạt động cùng với các môn đệ, hướng dẫn và điều khiển mọi hoạt động của các ông. Các Tông đồ đã nói: “Thánh Thần và chúng tôi quyết định…”.

Thánh Thần được Chúa Giêsu gọi là Đấng An Ủi, là Thần Chân Lý, nhưng quan trọng hơn cả, Thánh Thần là Tình Yêu, là Tình Yêu bản thể, tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Tình Yêu đó được đổ tràn trên chúng ta khiến chúng ta có thể kêu lên: “Abba, lạy Cha”. Thánh Thần đó biến chúng ta thành con Thiên Chúa, một hồng ân vô giá mà đa số người tín hữu vẫn chưa hiểu, hay chỉ biết sơ sài. Thánh thần Chân Lý sẽ dẫn chúng ta đến sự thật vẹn toàn, tức là sẽ cho chúng ta hiểu những gì trí khôn con người chỉ biết sơ sài.

Chúng ta được tạo nên trong tình yêu. Tạo dựng là một cử chỉ yêu thương đầu tiên, nhưng tổ tiên chúng ta không trung thành đã gây nên sự gãy đổ giữa Thiên Chúa với chúng ta. Chúa Giêsu đến đã nối lại mối liên hệ yêu thương đó và đã ban Thánh Thần của Ngài cho chúng ta.

Chúng ta sống bằng tình yêu. Không có tình yêu, chúng ta là những kẻ khốn nạn nhất trên đời. Linh hồn chúng ta cũng sống bằng tình yêu, tình yêu đó chính là Thánh Thần. Không có Thánh Thần, chúng ta không thể sống đạo đức, chúng ta sẽ không thể biết Thiên Chúa và Tình Yêu của Ngài. Những người vô thần là những người không có Thánh Thần, vì thế, họ không thể nhìn thấy những dấu hiệu của Chúa trong vũ trụ, họ cũng không thể nếm hưởng tình yêu của Chúa. Vì thế họ tìm đủ mọi cách để hưởng thụ vật chất và luôn thất vọng vì không có gì có thể thỏa mãn con người.

Phúc cho chúng ta vì chúng ta đã được đầy tràn Thánh Thần khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và Bí tích Thên Sức. Chúng ta được sống trong tình yêu là Thánh Thần. Tình yêu đó mang lại hạnh phúc cho chúng ta, vì ở đâu có tình yêu ở đó có hạnh phúc. Ngay cả trong đời sống thường ngày của chúng ta, chúng ta cũng cảm nghiệm được điều đó. Khi chúng ta thương nhau, mọi sự trở nên êm đềm dù cực khổ hay lao nhọc, mọi sự sẽ trở nên nhẹ nhàng. Một người vợ chăm sóc chồng bại liệt, nếu yêu thương nhau thì mọi cực khổ đều biến thành nhẹ nhàng.

Trong đời sống đạo đức cũng thế, nếu chúng ta tràn đầy Thánh Thần Tình Yêu, chúng ta sẽ ham mê dự thánh lễ, yêu thích cầu nguyện, ham mê đọc Lời Chúa. Tất cả trở thành niềm vui chứ không chán buồn như nhiều người tưởng. Chúa trở thành niềm vui bất tận cho chúng ta. Chúng ta không còn ham mê những thú vui trần gian nữa. Các tu sĩ trong bốn bức tường tu viện vẫn cảm thấy hạnh phúc vì Chúa là phần gia nghiệp của họ. Họ dám từ bỏ mọi sự và lấy Chúa làm niềm vui, làm hạnh phúc. Thánh Thần Tình Yêu sẽ biến đổi chúng ta thành những con người mới, những con người được tạo nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, là con Thiên Chúa. Thánh Thần Tình Yêu sẽ biến đổi trái tim của chúng ta, dạy chúng ta biết yêu thương thực sự chứ không chỉ ngoài môi miệng. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới cho chúng ta can đảm để yêu thương nhau, hiệp nhất với nhau và nhờ đó làm chứng nhân cho Thiên Chúa Tình Yêu. Vì yêu thương thực sự đòi hỏi nhiều hy sinh, phải bỏ mình mới biết yêu thương, phải biết cho đi và cho đi liên lỉ, cho đi mà không đòi hỏi lại. Chỉ có Thánh thần Tình Yêu mới dạy chúng ta yêu thương như Thầy đã yêu thương.

Chúng ta được ăn lấy Chúa Giêsu. Đó là dấu hiệu tình yêu tuyệt vời của Chúa đối với chúng ta. Chúng ta cùng ăn một tấm bánh, chúng ta vừa được nên một với Chúa và nên một với anh em. Hãy cầu xin Thánh Thần Tình Yêu giúp chúng ta nên một như Chúa Giêsu đã ước mơ. Nhờ Thánh Thần, chúng ta thực hiện ước mơ đó của Chúa, và nhờ đó chúng ta làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta: “Cứ dấu nầy người ta nhận biết anh em là môn đệ thầy là anh em yêu thương nhau”.

Lm Trầm Phúc – Gp. Mỹ Tho