Lời Chúa ngày 9/2/2020

Là muối, là ánh sáng (09.02.2020 – Chúa Nhật 5 TN, Năm A) Lời Chúa: Mt 5, 13-16 Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành … Continue reading Lời Chúa ngày 9/2/2020