Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa

lời chúa

Lời Chúa ngày 9-12-2021 | Thứ Năm Tuần 2 Mùa Vọng

Gioan chính là Êlia (09.12.2021 – Thứ Năm Tuần 2 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 11, 11-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-12-2021 | Thứ Tư Tuần 2 MV

Đấng đầy ân sủng (08.12.2021 – Thứ Tư Tuần 2 MV – Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội) Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Êlisabét có...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-12-2021 | Thứ Ba Tuần 2 MV

Không muốn ai hư mất (07.12.2021 – Thứ Ba Tuần 2 MV - Thánh Ambrôsiô, Giám mục, Tiến sĩ) Lời Chúa: Mt 18, 12-14 Khi ấy...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-12-2021 – Thứ Hai Tuần 2 Mùa Vọng

Đứng dậy mà đi (06.12.2021 – Thứ Hai Tuần 2 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 5, 17-26 Một hôm, khi Ðức Giêsu giảng dạy, có mấy...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5-12-2021 – Chúa nhật 2 Mùa Vọng

Có lời Thiên Chúa phán (05.12.2021 – Chúa nhật 2 Mùa Vọng, Năm C) Lời Chúa: Lc 3, 1-6 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4-12-2021 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Vọng

Chạnh lòng thương (04.12.2021 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 9, 35 – 10, 1.5a.6-8 Ðức Giêsu đi khắp các thành thị,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-12-2021 – Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Vọng

Mắt họ liền mở ra (03.12.2021 – Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 9, 27-31 Ðang khi Ðức Giêsu ra khỏi nơi đó,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-12-2021 – Thứ Năm Tuần 1 Mùa Vọng

Xây trên nền đá (02.12.2021 – Thứ Năm Tuần 1 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 7, 21.24-27 Khi ấy Chúa Giêsu nói với môn đệ rằng:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1-12-2021 – Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng

Ăn no nê (01.12.2021 – Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 15, 29-37 Khi ấy, Ðức Giêsu xuống khỏi miền Tia và Xiđon,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30-11-2021 | Thứ Ba Tuần 1 Mùa Vọng

Hãy đi theo tôi (30.11.2021 – Thứ Ba Tuần 1 MV - Thánh Anrê, Tông đồ) Lời Chúa: Mt 4, 18-22 Khi ấy, Đức Giêsu đang...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29-11-2021 | Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng

Từ phương Đông phương Tây (29.11.2021 – Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 8, 5-11 Khi Ðức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một...
lời chúa

Lời Chúa ngày 28-11-2021 – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng

Anh em sắp được cứu độ. (28.11.2021 Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C) Lời Chúa: Lc 21,25-28.34-36 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn...

Tin/ bài mới đăng

Có thể bạn muốn xem

Xưng Tội

6 lý do để bắt đầu Mùa Vọng bằng việc xưng...

6 LÝ DO ĐỂ BẮT ĐẦU MÙA VỌNG BẰNG VIỆC XƯNG TỘI CHO NÊN Thực sự không có lý do gì để không bắt đầu...