Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-8-2022 | Lễ Đức Mẹ lên trời

Em thật có phúc (15.8.2022 – Thứ Hai - Lễ Đức Mẹ lên trời) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-8-2022 | Chúa Nhật 20 Thường niên

Phải chi lửa ấy đã bùng lên (14.8.2022 – Chúa Nhật 20 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 12, 49-53 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13-8-2022 | Thứ Bảy Tuần 19 Thường niên

Để trẻ em đến với Thầy (13.8.2022 – Thứ Bảy Tuần 19 TN) Lời Chúa: Mt 19, 13-15 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến...
lời chúa

Lời Chúa ngày 12-8-2022 | Thứ sáu Tuần 19 Mùa Thường niên

Một xương một thịt (12.8.2016 – Thứ sáu Tuần 19 Mùa Thường niên) Một xương một thịt Lời Chúa: Mt 19, 3-12 Khi ấy, những người Pharisêu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11-8-2022 | Thứ năm Tuần 19 Mùa Thường niên

Bảy mươi lần bảy (11.8.2022 – Thứ năm Tuần 19 Mùa Thường niên) Bảy mươi lần bảy Lời Chúa: Mt 18, 21 – 19, 1 Khi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10-8-2022 | Thứ Tư tuần 19 Thường niên

Mang nhiều hoa trái (10.8.2022 – Thứ Tư tuần 19 TN - lễ Thánh Laurensô, Phó tế, Tử Đạo) Lời Chúa: Ga 12, 24-26 Khi ấy,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 9-8-2022 | Thứ Ba Tuần 19 Thường niên

Em nhỏ và kẻ bé mọn (09.8.2022 – Thứ Ba Tuần 19 TN) Lời Chúa: Mt 18, 1-5.10.12-14 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-8-2022 | Thứ Hai Tuần 19 Thường niên

Để khỏi làm cớ sa ngã (08.8.2022 – Thứ Hai Tuần 19 TN) Lời Chúa: Mt 17, 22-27 Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-8-2022 | Chúa nhật 19 Mùa Thường niên

Chủ về (07.8.2022 – Chúa nhật 19 Mùa Thường niên, Năm C) Lời Chúa: Lc 12, 32-48 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-8-2022 | Thứ bảy – Lễ Chúa hiển dung

Hãy vâng nghe lời Người (06.8.2022 – Thứ bảy - Lễ Chúa hiển dung) Lời Chúa: Lc 9, 28b-36 Khi ấy, Ðức Giêsu lên núi cầu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5-8-2022 | Thứ sáu Tuần 18 Thường niên

Từ bỏ chính mình (05.8.2022 – Thứ sáu Tuần 18 Thường niên) Lời Chúa: Mt 16, 24-28 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4-8-2022 | Thứ năm Tuần 18 Thường niên

Mang nhiều hoa trái (04.8.2022 – Thứ năm Tuần 18 Thường niên) Lời Chúa: Ga 12, 24-26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ...

Tin/ bài mới đăng

Có thể bạn muốn xem