Trang nhà Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

lời chúa

Lời Chúa ngày 7-5-2021 – Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh

Yêu thương nhau như Thầy (07.5.2021 – Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 15, 12-17 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn...
lời chúa

lời chúa ngày 6-5-2021 – Thứ Năm Tuần 5 Phục Sinh

Niềm vui trọn vẹn (06.5.2021 – Thứ Năm Tuần 5 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 15, 9-11 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-5-2021

Làm những việc lớn hơn nữa (03.5.2021 – Thứ Hai: Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, tông đồ) Lời Chúa: Ga 14, 6-14 Khi ấy, Đức Giêsu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-5-2021 – Chúa Nhật 5 Phục Sinh

Sinh nhiều hoa trái (02.5.2021 – Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm B) Lời Chúa: Ga 15, 1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1-5-2021 – Thứ Bảy Tuần 4 Phục Sinh: Thánh Giuse Thợ

Đức Giêsu về quê (01.5.2021 – Thứ Bảy Tuần 4 Phục Sinh: Thánh Giuse Thợ) Lời Chúa: Mt 13, 54-58 Khi ấy, Đức Giêsu về quê,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30-4-2021 – Thứ Sáu Tuần 4 Phục Sinh

Thầy là đường (30.4.2021 – Thứ Sáu Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 14, 1-6 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29-4-2021 – Thứ Năm Tuần 4 Phục Sinh

Thật phúc cho anh em (29.4.2021 – Thứ Năm Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 13, 16-20 Sau khi đã rửa chân các môn đệ,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 28-4-2021 – Thứ Tư Tuần 4 Phục Sinh

Không tự mình nói (28.4.2021 – Thứ Tư Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 12, 44-50 Khi ấy, Ðức Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27-4-2021 – Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh

Không ai cướp được chúng (27.4.2021 – Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 10, 22-30 Khi ấy, ở Giêrusalem, người ta đang mừng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26-4-2021 – Thứ Hai Tuần 4 Phục Sinh

Mục tử nhân lành (26.4.2021 – Thứ Hai Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 10, 11-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Tôi chính là mục...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-4-2021 – Chúa Nhật 4 PS

Hy sinh mạng sống vì chiên (25.4.2021 – Chúa Nhật 4 PS - Chúa Chiên Lành) Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Ðức Giêsu nói...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-4-2021 – Thứ Bảy Tuần 3 Phục Sinh

Anh em cũng muốn bỏ đi sao? (24.4.2021 – Thứ Bảy Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 60-69 Khi ấy, có nhiều môn đệ...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 7-5-2021 – Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh

Yêu thương nhau như Thầy (07.5.2021 – Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 15, 12-17 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

lời chúa ngày 6-5-2021 – Thứ Năm Tuần 5 Phục Sinh

Niềm vui trọn vẹn (06.5.2021 – Thứ Năm Tuần 5 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 15, 9-11 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ...