Nghe Đài Vatican ngày 22/2/2020

Đài Phát Thanh Vatican Ngày 22/2/2020

Lịch Công Giáo Năm 2021

https://www.youtube.com/watch?v=1b_H4-ZgjvU Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi ngày gồm các tiết mục chính như: tin tức, sinh hoạt Giáo Hội, gặp Đức Giáo Hoàng, gương chứng nhân, suy niệm Lời Chúa, bình luận, giải đáp thắc mắc tôn giáo, phút cầu nguyện, tâm linh, thần học Kinh Thánh, Đạo vào đời.