Nghe Đài Vatican ngày 1/1/2020

Trực tiếp Thánh Lễ

Đài Phát Thanh Vatican Ngày 1/1/2019

Đài phát thanh Vatican ngày 1/1/2019

Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi ngày gồm các tiết mục chính như: tin tức, sinh hoạt Giáo Hội, gặp Đức Giáo Hoàng, gương chứng nhân, suy niệm Lời Chúa, bình luận, giải đáp thắc mắc tôn giáo, phút cầu nguyện, tâm linh, thần học Kinh Thánh, Đạo vào đời.