Đài Vatican hôm nay – Tháng 11/2018

Trực tiếp Thánh Lễ

Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi ngày 42 phút và gồm các tiết mục chính như: tin tức, sinh hoạt Giáo Hội, gặp Đức Giáo Hoàng, gương chứng nhân, suy niệm Lời Chúa, bình luận, giải đáp thắc mắc tôn giáo, phút cầu nguyện, tâm linh, thần học Kinh Thánh, Đạo vào đời..

xem thêm: Lịch Công Giáo Tháng 11 năm 2018

Tháng 11 năm 2018

Ngày:1

Ngày:2

Ngày:3

Ngày:4

Ngày:5

Ngày:6

Ngày:7

Ngày:8

Ngày:9

Ngày:10

Ngày:11

Ngày:12

Ngày:13

Ngày:14

Ngày:15

Ngày:16

Ngày:17

Ngày:18

Ngày:19

Ngày:20

Ngày:21

Ngày:22

Ngày:23

Ngày:24

Ngày:25

Ngày:26

Ngày:27

Ngày:28

Ngày:29

Ngày:30

Công Giáo Online