More

  Đài Vatican hôm nay – Tháng 10/2018

  Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi ngày 42 phút và gồm các tiết mục chính như: tin tức, sinh hoạt Giáo Hội, gặp Đức Giáo Hoàng, gương chứng nhân, suy niệm Lời Chúa, bình luận, giải đáp thắc mắc tôn giáo, phút cầu nguyện, tâm linh, thần học Kinh Thánh, Đạo vào đời..

  xem thêm: Lịch Công Giáo Tháng 10 năm 2018

  Tháng 10 năm 2018

  Ngày:1

  Ngày:2

  Ngày:3

  Ngày:4

  Ngày:5

  Ngày:6

  Ngày:7

  Ngày:8

  Ngày:9

  Ngày:10

  Ngày:11

  Ngày:12

  Ngày:13

  Ngày:14

  Ngày:15

  Ngày:16

  Ngày:17

  Ngày:18

  Ngày:19

  Ngày:20

  Ngày:21

  Ngày:22

  Ngày:23

  Ngày:24

  Ngày:25

  Ngày:26

  Ngày:27

  Ngày:28

  Ngày:29

  Ngày:30

  Ngày:31

  Công Giáo Online

  Hot Topics

  Related Articles