Đài phát thanh Vatican

Đài Vatican ngày 13/11/2019

Đài Phát Thanh Vatican Ngày 13/11/2019  Đài phát thanh Vatican ngày 13/11/2019 Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi...
ĐTC Phanxicô (18/5): Th. Gioan Phaolô II là người cầu nguyện, gần gũi và công bằng

ĐTC Phanxicô (18/5): Thánh Gioan Phaolô II là người cầu nguyện, gần gũi và...

Thánh Gioan Phaolô II là người cầu nguyện, gần gũi và công bằng. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về Đức Thánh Giáo hoàng...
Đức Phanxicô là nhân vật sáng giá nhất của thời đại chúng ta

ĐTC Phanxicô sẽ tiếp tục lại các buổi tiếp kiến chung có tín hữu...

Từ thứ Tư tuần tới ngày 2 tháng 9, sau gần 6 tháng tham dự các buổi tiếp chung trực tuyến qua các phương...
Đài phát thanh Vatican

Đài Phát Thanh Vatican Ngày 28/6/2019

Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi ngày 42 phút và gồm các tiết mục chính như: tin tức, sinh hoạt Giáo...
Đài phát thanh Vatican

Đài Vatican ngày 30/11/2019

Đài Phát Thanh Vatican Ngày 30/11/2019  Đài phát thanh Vatican ngày 30/11/2019 Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi...

Lạy Cha Rất Thánh – Vương Diệu

Lạy cha rất thánh xin thương nhận của lễ trong sạch này. Để con dâng Chua để ngợi khen, để tạ ơn để cầu...