Thánh Patrice

Ngày 17/03: Thánh Patrice – giám mục (385 – 461)

Ngày 17/03: Thánh Patrice - giám mục (385 - 461) 1. Ghi nhận lịch sử - Phụng Vụ Thánh Patrice, được gọi là vị Tông Đồ...
Đài phát thanh Vatican

Đài Phát Thanh Vatican Ngày 03/10/2019

Đài Phát Thanh Vatican Ngày 3/10/2019 Đài phát thanh Vatican ngày 03/10/2019 Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi...
Đại lễ đức mẹ hồn xác lên trời

Ý cầu nguyện tháng Năm của ĐTC: Cầu cho các Phó tế

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG NĂM CỦA ĐTC: CẦU CHO CÁC PHÓ TẾ Nguyệt Nguyễn chuyển ngữ từ Aleteia WGPSG / Aleteia -- Chúa Kitô tự biến mình...
Đài phát thanh Vatican

Đài Vatican ngày 18/11/2019

Đài Phát Thanh Vatican Ngày 18/11/2019 Đài phát thanh Vatican ngày 18/11/2019 Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi...
Đài phát thanh Vatican

Đài Vatican ngày 14/12/2019

Đài Phát Thanh Vatican Ngày 14/12/2019  Đài phát thanh Vatican ngày 14/12/2019 Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi...
Đài phát thanh Vatican

Đài Vatican ngày 13/11/2019

Đài Phát Thanh Vatican Ngày 13/11/2019  Đài phát thanh Vatican ngày 13/11/2019 Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi...