Đài phát thanh Vatican

Đài Phát Thanh Vatican Ngày 24/10/2019

Đài Phát Thanh Vatican Ngày 24/10/2019  Đài phát thanh Vatican ngày 24/10/2019 Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi...

ĐỪNG NHỔ CỎ LÙNG (23.7.2017 – Chúa nhật 16 Thường niên, Năm A)

ĐỪNG NHỔ CỎ LÙNG (23.7.2017 – Chúa nhật 16 Thường niên, Năm A) ĐỪNG NHỔ CỎ LÙNG Lời Chúa: Mt 13, 24-43 Hôm ấy, Ðức Giêsu trình...

Công bố 2 văn kiện Tòa Thánh về nạn buôn người và di dân...

Sáng 17-1-2018, Tòa Thánh đã công bố 2 văn kiện: một là chỉ nam mục vụ về nạn buôn người, hai là cuốn sưu...
Đài phát thanh Vatican

Đài Vatican ngày 11/11/2019

Đài Phát Thanh Vatican Ngày 11/11/2019  Đài phát thanh Vatican ngày 11/11/2019 Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi...