Trực tiếp Thánh Lễ ngày 18-1-2022

Trực tiếp Thánh lễ hôm nayvideo
Trực tiếp Thánh Lễ ngày 18-1-2022 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Ba - Ngày đầu trong tuần Hiệp nhất Lưu ý tham dự thánh...

Trực tiếp Thánh lễ ngày 17-1-2022

Le truc tuyen thu Haivideo
Trực tiếp Thánh lễ ngày 17-1-2022 – Thánh lễ trực tuyến thứ Hai Tuần 2 TN - Thánh Antôn, Viện phụ Lưu ý tham dự...

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 16-1-2022

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhậtvideo
Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 16-1-2022 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 2 TN, Năm C Lưu ý tham dự thánh lễ...

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 15-1-2022

Trực tiếp Thánh Lễ, Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảyvideo
Trực tiếp Thánh Lễ ngày 15-1-2022 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảy Tuần 1 TN Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông...

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 13-1-2022

Trực tiếp Thánh Lễ hàng ngàyvideo
Trực tiếp Thánh Lễ ngày 13-1-2022 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 1 TN Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông...

TGP Huế trực tiếp Thánh Lễ

Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linhvideo
TGP Huế trực tiếp Thánh Lễ - TGP Huế lễ trực tuyến vào lúc 6h00 Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham...

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 12-1-2022

Trực tiếp Thánh lễ Thứ Tư – Thánh lễ trực tuyến thứ Tư hằng Tuầnvideo
Trực tiếp Thánh Lễ ngày 12-1-2022 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Tư Tuần 1 TN Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông...

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 11-1-2022

Trực tiếp Thánh lễ hôm nayvideo
Trực tiếp Thánh Lễ ngày 11-1-2022 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Ba Tuần 1 TN Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông...