Linh mục đoàn giáo phận Mỹ Tho

Linh mục đoàn giáo phận Mỹ Tho (Cập nhật tháng 5-2021)

***Xem trên điện thoại vui lòng xoay ngang điện thoại.

Stt Tên thánh, họ tên Năm sinh Năm LM Giáo xứ Giáo hạt
1 Phêrô Nguyễn Phước Tường 1947 1974 Thánh Tâm Mỹ Tho
2 Giuse Nguyễn Hoàng Hân 1948 1974 Bến Dinh Cù Lao Tây
3 Đôminicô Phạm Văn Khâm 1946 1976 Tín Đức Cái Bè
4 Phêrô Nguyễn Văn  1947 1976 Bãi Chàm Cù Lao Tây
5 Luy Nguyễn Trí Hướng 1948 1976 Vạn Phước Đức Hoà
6 Antôn Nguyễn Văn Đức 1950 1976 Thủ Đoàn Đức Hoà
7 Phêrô Nguyễn Văn Thành 1947 1979 Ngũ Hiệp Cái Bè
8 Marcel Trần Văn Tốt 1948 1979 Cao Lãnh Cao Lãnh
9 Phêrô Lâm Tấn Phát 1949 1980 Tân Hồng Cù Lao Tây
10 Henri Nguyễn Văn  1950 1982 Fatima Cù Lao Tây
11 Bênêđictô Nguyễn Công Tuyển 1947 1983 Cái Bè Cái Bè
12 Tôma Phan Ngọc Phương 1951 1983 Bến Siêu Cù Lao Tây
13 Micae Nguyễn Văn Hồng 1945 1984 Mỹ An Cao Lãnh
14 Anphôngsô Khuất Đăng Tôn 1949 1988 Cai Lậy Cái Bè
15 Phaolô Trần Kỳ Minh 1952 1991 TTMV Mỹ Tho
16 GB. Nguyễn Văn Sáng 1956 1991 Thánh Antôn Mỹ Tho
17 GB. Nguyễn Văn Học 1950 1992 Thiên Phước Cao Lãnh
18 Giacôbê Hà Văn Xung 1956 1992 Chánh Toà Mỹ Tho
19 Phaolô Đặng Tiến Dũng 1957 1992 Lương Hòa Hạ Đức Hoà
20 Lêô Trần Văn Thanh 1957 1992 Bến Lức Đức Hòa
21 Stêphanô Ngô Văn  1966 1992 An Đức Mỹ Tho
22 Phaolô Phạm Minh Thanh 1968 1992 Bắc Hoà Tân An
23 FX. Trương Quý Vinh 1952 1998 Thủ Ngữ Mỹ Tho
24 Inhaxiô Võ Viết Chuyên 1960 1998 Tân Quới Cù Lao Tây
25 Tôma Bùi Công Dân 1967 1998 Hiệp Hòa Đức Hoà
26 Đôminicô Nguyễn Trọng Dũng 1967 1998 Nhật Tân Đức Hoà
27 Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ 1968 1998 Mộc Hoá Tân An
28 Phaolô Nguyễn Thành Sang 1971 1998 ĐCV Thánh Giuse TP. HCM
29 Nicôla Nguyễn Tấn Hoàng 1973 1998 Kiến Văn Cao Lãnh
30 Giuse Nguyễn Văn Nhạn 1959 1999 Tân An Tân An
31 Phêrô Võ Hiệp  1960 1999 Kinh Cùng Tân An
32 Phêrô Diệp Nhật Thanh Phương 1964 1999 Nước Trong Tân An
33 Phêrô Nguyễn Xuân Diễm 1968 1999 An Bình Cao Lãnh
34 Đôminicô Phạm Minh Tiến 1969 1999 Bình Trưng  Cái Bè
35 Đôminicô Lê Minh Cảnh 1971 1999 Bình Quân Tân An
36 Phêrô Phạm Bá Đương 1971 1999 TGM Mỹ Tho
37 Tôma Thiện Trần Quốc Hưng 1971 1999 ĐCV Thánh Giuse TP. HCM
38 Phêrô Lê Tấn Bảo 1972 1999 TTMV Mỹ Tho
39 Antôn Nguyễn Ánh Quang 1973 1999 Long Quới Cái Bè
40 Phêrô Đặng Văn Đâu 1953 2001 Tân Đông Tân An
41 Antôn Nguyễn Văn Tiếng 1954 2001 An Long Cao Lãnh
42 Phaolô Phạm Đăng Thiện 1963 2002 TGM Mỹ Tho
43 Phaolô Nguyễn Văn Tuấn 1968 2002 Bằng Lăng Cái Bè
44 Giuse Tô Minh Phương 1968 2002 Chợ Bưng Cái Bè
45 Antôn Nguyễn Ngô Tri 1969 2002 An Thái Trung Cái Bè
46 Phaolô Nguyễn Thành Mến 1969 2002 Kiến Bình Tân An
47 Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu 1970 2002 Văn Hiệp Đức Hoà
48 Phêrô Trần Anh Tráng 1971 2002 Chợ Cũ Mỹ Tho
49 Antôn Nguyễn Võ Triều Duy 1971 2002 Gò Đen Đức Hoà
50 Giuse Nguyễn Tuấn Hải 1974 2002 TTMV Mỹ Tho
51 Phêrô Nguyễn Văn Khôi 1974 2002 An Bình Cao Lãnh
52 Phêrô Nguyễn Văn Trí 1976 2002 Hòa Bình Mỹ Tho
53 Phêrô Đinh Sơn Hùng 1971 2004 Mỹ Hạnh Đức Hòa
54 Giuse Nguyễn Văn Nhật 1972 2004 Thánh Giuse Tân An
55 Đôminicô Nguyễn Thanh Liêm 1974 2004 Đức Hòa Đức Hoà
56 Phaolô Trần Chí Thanh 1974 2004 Cái Mây Cái Bè
57 Anrê Phạm Ngọc Nhạn 1974 2004 Thánh Tâm Cao Lãnh
58 Inhaxiô Lê Phước Vân 1974 2004 Trà Đư Cù Lao Tây
59 Phanxicô At. Trần Thanh Hùng 1975 2004 Tân An Cao Lãnh
60 Antôn Nguyễn Xuân  1976 2004 Thạnh Trị Tân An
61 Phêrô Nguyễn Ngọc Long 1977 2004 Mỹ Trung Cái Bè
62 GB.  Nguyễn  Tấn  Sang 1973 2005 Ba Giồng Cái Bè
63 Gioan Phạm Phú Cường 1973 2006 Vĩnh Hựu Mỹ Tho
64 Gabriel Nguyễn Tấn Di 1974 2006 L.Hòa Thượng Đức Hoà
65 Giuse Nguyễn Huy Hoàng 1978 2006 Hòa Bình Cao Lãnh
66 Giuse Trần Thanh Long 1977 2006 Tân Hiệp Cái Bè
67 Tôma Nguyễn Văn Phong 1976 2006 Long Định 1 Cái Bè
68 August. Trần Quang  Hồng Phúc 1973 2006 Nhị Mỹ Cao Lãnh
69 Phêrô Tạ Ngọc Hải Sơn 1977 2006 Kinh Gãy Cái Bè
70 Phaolô Hồ Minh Tuấn 1977 2006 Vĩnh Hưng Tân An
71 Phêrô Ký Ngọc Tuấn 1974 2006 Sông Xoài Tân An
72 Giuse Lê Quan Trung 1955 2006 Phong Mỹ Cao Lãnh
73 Phaolô Cao Xuân Đắc 1966 2006 Rạch Cầu Mỹ Tho
74 G.B. Nguyễn Nhựt Cương 1976 2008 Bà Tồn Cái Bè
75 Phêrô Đặng Xuân Hạnh 1981 2008 Thủ Thừa Tân An
76 Phaolô Phạm Thế Hạnh 1976 2008 Gò Da Cù Lao Tây
77 G.B. Nguyễn Trung Hiếu 1976 2008 Tân Long Cù Lao Tây
78 Phan.At. Nguyễn Minh Hoàng 1976 2008 Mỹ Quý Cao Lãnh
79 FX. Tô Hoàng Lâm 1980 2008 Tràm Mù Cái Bè
80 GK. Lai Thụy Minh Tâm 1975 2008 Ba Giồng Cái Bè
81 Luy Huỳnh Thanh Tân 1977 2008 Mỹ Điền Đức Hòa
82 G.K. Trần Quốc Toàn 1978 2008 Hòa Định Mỹ Tho
83 Phaolô M. Nguyễn Khả  1974 2008 Thuộc Nhiêu Cái Bè
84 Phêrô Mai Văn Thượng 1977 2010 Kim Sơn Cái Bè
85 Gioan Lasan Lê Thiện Tín 1983 2010 Rạch Thiên Đức Hòa
86 Philípphê Huỳnh Ngọc Tuấn 1978 2010 Long Định 2 Cái Bè
87 Lôrensô Nguyễn Minh Toàn 1978 2010 Thường Phước Cù Lao Tây
88 Phanxicô Nguyễn Thanh Tuấn 1978 2010 Cái Thia Cái Bè
89 Phêrô Trần Trung Chỉnh 1975 2010 Mỹ Long Cao Lãnh
90 Phêrô Trần Trọng Khương 1981 2011 Nghỉ bệnh TTMV
91 Phêrô Nguyễn Thái Ngọc 1980 2011 Tân Hội Trung Cao Lãnh
92 Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt 1977 2012 Vàm Kinh Mỹ Tho
93 Phêrô Dương Trọng Thiện 1984 2012 Tân Phong Cái Bè
94 FX. Nguyễn Văn Thượng 1982 2012 Nha Ràm Đức Hòa
95 Phaolô Trần Duy Tân 1978 2012 Hòa Hưng Cái Bè
96 Gioan Kim Khẩu_ Phan Văn Định 1982 2012 TTMV Mỹ Tho
97 Phaolô Nguyễn Văn Xuyên 1981 2013 TTMV Mỹ Tho
98 Phêrô Nguyễn Thành Danh 1978 2013 Đông Hòa Cái Bè
99 Phêrô Trương Hòa Nghĩa 1977 2014 Cồn Bà Mỹ Tho
100 Antôn Phạm Trần Huy Hoàng 1984 2014 Giồng Cát Cái Bè
101 Antôn Nguyễn Hoàng Sang 1978 2014 Lòng Chúa Thương Xót
(Gò Bói)
Cù Lao Tây
102 Micae Tôn Quang Tiến 1980 2014 Cả Nổ Cao Lãnh
103 Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn 1980 2014 Thới Sơn Mỹ Tho
104 Tôma Lê Thành Nam 1984 2015  Lập Điền Đức Hòa
105                Phaolô Lê Ngọc Toàn 1983 2015  Tân An  Tân An
106 Antôn Trương Chí Tâm 1984 2015  Cần Giuộc Đức Hoà
107 Gabriel Nguyễn Thiện Thuật 1982 2015  Kinh Cùng  Tân An
108 Đôminicô Phạm Văn Khanh 1983 2015  Cao Lãnh Cao Lãnh
109 Phêrô Nguyễn Văn Tiển 1979 2015  Nhị Mỹ  Cao Lãnh
110 Phêrô Phạm Quang Thảo 1971 2008 Tân Phước Mỹ Tho
111 Giacôbê Nguyễn Minh Phụng 1972 2016 Thánh Phaolô
(Bà Từ)
Mỹ Tho
112 Anrê Nguyễn Khắc Chung 1984 2017 Thủ Ngữ Mỹ Tho
113 Phaolô Ngô Trung Hiếu 1986 2017 Bến  Dinh Cù Lao Tây
114 Phaolô Nguyễn Ngọc Hiệu 1984 2017 Ngũ Hiệp Cái Bè
115 Tôma Lê Uy  1984 2017 Thánh Tâm Mỹ Tho
116 Phêrô Võ Minh Thiện 1984 2017 Bến Lức Đức Hòa
117 Phaolô Lê Hoàng Nguyễn 1984 2018 L.Hòa Thượng Đức Hòa
118 Gioakim Nguyễn Ngọc Huynh 1985 2018 Cái Bè Cái Bè
119 Phêrô Lê Hồng Đức 1985 2018 An Long Cao Lãnh
120 Phêrô Trần Anh Duy 1985 2019 Cai Lậy Cái Bè
121 Phêrô Nguyễn Hải Đăng 1985 2019 NVHB Mỹ Tho
122 Phêrô Trương Ngọc Đức 1986 2019 Chánh Tòa Mỹ Tho
123 Gioan Cao Duy Thiện 1982 2019 Tân Đông Tân An
124 Antôn Nguyễn Phước Triệu 1985 2019 Hiệp Hoà Đức Hòa
125 FX. Lê Nguyễn Lý Anh Viên 1983 2020 Tân Hồng Cù Lao Tây
126 M.Colbe Bùi Quang Đức Ái 1985 2020 Bằng Lăng Cái Bè
127 Martinô Trần Huy  Quí 1985 2020 Rạch Cầu Mỹ Tho
128 Gioan Lâm Trọng Bổn 1987 2020 Mộc Hoá Tân An
129 Luca Nguyễn Tiến Đức 1983 2020 Thiên Phước Cao Lãnh
130 Tôma Lê Duy Khang 1989 2020 An Đức Mỹ Tho
131 Philipphê Nguyễn Văn Nhanh 1986 2020 Đức Hoà Đức Hoà
132 Giuse Nguyễn Đặng Khánh Nhật 1988 2020 Long Định 1 Cái Bè
133 Ambrôsiô Nguyễn Bảo Trị 1989 2020 Mỹ Trung Cái Bè
134 Phaolô Nguyễn Văn Xuân 1983 2020 Chánh Toà Mỹ Tho
135 Phêrô Nguyễn Thanh Xuân 1986 2020 L.Hoà Hạ Đức Hoà
136 Antôn Đặng Hoàn Vũ 1987 2020 Tân Quới Cù Lao Tây
<