Lịch Công Giáo Tháng 11 năm 2021

  Trước tình hình nghiêm trọng của sự lây lan và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Một số Nhà Thờ không có Thánh Lễ và thay vào là Thánh Lễ Trực tuyến. Công Giáo 24h cập nhật liên tục Thánh Lễ trực tuyến Ấn vào đây cộng đoàn cùng thông công và cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt.

  Lịch Công Giáo Tháng 11 năm 2021

  Lịch Công Giáo năm 2021

  Xem và Tải Lịch Công Giáo cả năm 2021 PDF

  Trực tiếp Thánh lễ hằng ngày

  <