Lịch Công Giáo năm 2021

Trình bày mỹ thuật, đầy đủ các ngày lễ, bài đọc, màu áo lễ, ngày kính các Thánh để tiện lợi theo dõi suốt năm. Lịch Công Giáo 2021 được soạn thảo dựa theo Lịch Phụng vụ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Quí vị có thể tải về máy file dạng Pdf để in ra và sử dụng nhưng không được dùng vào mục đích thương mại. Xin Chúa chúc lành cho Quí vị !

Lịch công giáo năm 2021

Lịch công giáo năm 2021Lịch Công Giáo năm 2021 Lịch Công Giáo năm 2021 Lịch Công Giáo năm 2021 Lịch Công Giáo năm 2021
Lịch Công Giáo năm 2021

Trước tình hình nghiêm trọng của sự lây lan và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Một số Nhà Thờ không có Thánh Lễ và thay vào là Thánh Lễ Trực tuyến. Công Giáo 24h cập nhật liên tục Thánh Lễ trực tuyến (Không phát lại) Ấn vào đây cộng đoàn cùng thông công và cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt.

Lịch Công Giáo năm 2021 Lịch Công Giáo năm 2021 Lịch Công Giáo năm 2021 Lịch Công Giáo năm 2021

Lịch Công Giáo năm 2021

Lịch Công Giáo 2021 PDF

<