Lịch Công Giáo các ngày lễ lớn năm 2021

  Lịch Công Giáo Năm 2021

  Lễ Mẹ Thiên Chúa Thứ Sáu 01/01
  Lễ Chúa Hiển Linh Chúa Nhật 03/01
  Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa _ Chúa Nhật 10/01
  Tết Nguyên Đán – Tân Sửu Thứ Sáu 12/02
  Lễ Tro Thứ Tư 17/02
  Lễ Thánh Cả Giuse Thứ Sáu 19/03
  Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ Thứ Năm 26/03
  Lễ Lá Chúa Nhật 28/03
  Thứ Năm Tuần Thánh Thứ Năm 04/04
  Lễ Chúa Phục Sinh Chúa Nhật 04/04
  Lễ Lòng Thương Xót Chúa Chúa Nhật 11/04
  Lễ Thánh Giuse Thợ. Thứ Bảy 01/05
  Lễ Chúa Lên Trời ‘Chúa Nhật 16/05
  Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Chúa Nhật 23/05
  Lễ Chúa Ba Ngôi Chúa Nhật 30/05
  Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Chúa Nhật 06/06
  Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Thứ Sáu 14/06
  Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Thứ Ba 29/06
  Lễ Chúa Hiển Dung Thứ Sáu 06/08
  Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời Chúa Nhật 15/08
  Lễ Các Thánh Thứ Hai 01/11
  Lễ Các Thánh Tử Đạo VN Thứ Tự 24/11
  Lễ Chúa Kitô Vua. Chúa Nhật 21/11
  Lễ Tạ Ơn Thanksgiving Thứ Năm 28/11
  Chúa Nhật I Mùa Vọng Chúa Nhật 28/11
  Lễ Mẹ Vô Nhiễm Thứ Tư 08/12
  Lễ Giáng Sinh Thứ Bảy 26/12
  Lễ Thánh Gia Thất Chúa Nhật 26/12