Lịch Công Giáo các ngày lễ lớn năm 2021

  Lễ Mẹ Thiên Chúa Thứ Sáu 01/01Video Thánh lễ Online

  Lễ Chúa Hiển Linh Chúa Nhật 03/01Video Thánh lễ Online

  Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa _ Chúa Nhật 10/01Video Thánh lễ Online

  Tết Nguyên Đán – Tân Sửu Thứ Sáu 12/02 Video Thánh lễ Online

  Lễ Tro Thứ Tư 17/02 Video Thánh lễ Online

  Lễ Thánh Cả Giuse Thứ Sáu 19/03 Video Thánh lễ Online

  Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ Thứ Năm 26/03 Video Thánh lễ Online

  Lễ Lá Chúa Nhật 28/03 Video Thánh lễ Online

  Thứ Năm Tuần Thánh Thứ Năm 04/04 Video Thánh lễ Online

  Lễ Chúa Phục Sinh Chúa Nhật 04/04 Video Thánh lễ Online

  Lễ Lòng Thương Xót Chúa Chúa Nhật 11/04 Video Thánh lễ Online

  Lễ Thánh Giuse Thợ. Thứ Bảy 01/05 Video Thánh lễ Online

  Lễ Chúa Lên Trời ‘Chúa Nhật 16/05Video Thánh lễ Online

  Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Chúa Nhật 23/05 Video Thánh lễ Online

  Lễ Chúa Ba Ngôi Chúa Nhật 30/05 Video Thánh lễ Online

  Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Chúa Nhật 06/06 Video Thánh lễ Online

  Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Thứ Sáu 14/06 Video Thánh lễ Online

  Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Thứ Ba 29/06 Video Thánh lễ Online

  Lễ Chúa Hiển Dung Thứ Sáu 06/08 Video Thánh lễ Online

  Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời Chúa Nhật 15/08 Video Thánh lễ Online

  Lễ Các Thánh Thứ Hai 01/11 Video Thánh lễ Online

  Lễ Các Thánh Tử Đạo VN Thứ Tự 24/11 Video Thánh lễ Online

  Lễ Chúa Kitô Vua. Chúa Nhật 21/11 Video Thánh lễ Online

  Lễ Tạ Ơn Thanksgiving Thứ Năm 28/11 Video Thánh lễ Online

  Chúa Nhật I Mùa Vọng Chúa Nhật 28/11 Video Thánh lễ Online

  Lễ Mẹ Vô Nhiễm Thứ Tư 08/12 Video Thánh lễ Online

  Lễ Giáng Sinh Thứ Bảy 26/12 Video Thánh lễ Online

  Lễ Thánh Gia Thất Chúa Nhật 26/12 Video Thánh lễ Online

  <